H O M E

Wij bieden een dagprogramma voor mensen met communicatieve beperkingen (bijv. na niet aangeboren hersenletsel). In de vorm van activerende en ondersteunende begeleiding in communicatiegroepen.

 
 

Home

 

Dagprogramma

 

Contact

 

Cursussen & workshops
 

 


Visie

Communicatie ligt aan de basis van het menselijk bestaan. Sociale interactie is een bindend element in onze samenleving en geeft een gevoel van veiligheid en identiteit. Met elkaar communiceren lijkt zo vanzelfsprekend.

Voor mensen met een communicatieve beperking is dit echter niet meer zo vanzelfsprekend.

Als gevolg van hersenletsel kunnen stoornissen in het onthouden van informatie, in het gedrag en emotie en stoornissen in spraak en taal ontstaan zoals afasie en dysartrie. De gevolgen kunnen zeer ernstig zijn of minder ingrijpend, maar beperkingen zijn er bijna altijd. Weer thuis, na een revalidatieproces, dringt vaak pas volledig door wat er veranderd is. Relatieproblemen, verlies van werk, verlies van sociale contacten en angsten komen dan ook veel voor.

Wanneer sociale interactie ontbreekt, is de kans op een sociaal isolement groot.

Een dagprogramma voor mensen met communicatieve beperkingen

Wij bieden, van ma. t/m vr., een dagprogramma voor mensen met communicatieve beperkingen; bijv. na een CVA (beroerte), MS, de ziekte van Parkinson, beginnende dementie. Blijvende gevolgen op het terrein van denken, emoties/gedrag, spraak en taal zijn geen uitzondering.

Veel voorkomende voorbeelden van beperkingen zijn:

Cognitie, concentratie en waarneming

 • Trager denken, omdat het leven zich voordoet als een versneld afgespeelde film
 • Gestoorde waarneming
 • Ruimtelijke waarneming
 • Concentratieproblemen, o.a. het niet kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken ( de Ďdraadí van het verhaal kwijt raken)
 • Vergeetachtigheid

Emoties en gedrag        

 • Snel lachen/ huilen
 • Gauw boos
 • Depressiviteit
 • Zelfoverschatting
 • Starheid in doen en laten

Taal en spraak

 • Niet begrijpen wat er gezegd wordt
 • Niet kunnen overbrengen wat men wil zeggen
 • Woorden niet meer goed kunnen uitspreken
 • Problemen met lezen en schrijven

Wij bieden activerende en ondersteunende begeleiding in groepen omdat

 • de groep een ondersteunende omgeving biedt waarin communicatie wordt aangemoedigd en steun wordt ondervonden van lotgenoten.

 • het leren van anderen, die met soortgelijke beperkingen moeten omgaan, helpt bij het opstellen van individuele doelen op activiteiten- en participatieniveau.

 • de onvoorspelbaarheid in de vorm van wisselende communicatieactiviteiten, nieuwe groepsleden en andere gesprekspartners de natuurlijke communicatie kan vermeerderen.

Onze werkwijze

Wie zijn wij?

De groepen worden geleid door een logopedist met ervaring in het werken met groepen en het behandelen van mensen met spraak-en taalstoornissen als gevolg van hersenletsel. Tevens worden een aantal groepsactiviteiten door een psycholoog ondersteund. Wij krijgen de hulp van een aantal vrijwillige begeleiders. Deze begeleiders zijn uitgekozen om hun hart voor Ė maar zeker ook hun kennis van- de doelgroep.

Wij streven naar samenwerking met voorgaande behandelaars zodat wij meer weten van de medische achtergrond, de sociale achtergrond, de behandelgeschiedenis en het communicatief functioneren op stoornisniveau.

De activiteiten vinden plaats in groepen en zijn gericht op activering van de communicatie, het verwerken van en het leren omgaan met de beperkingen en het begeleiden op activiteiten en participatieniveau.

Om welke groepsactiviteit het ook gaat de mens staat altijd centraal; hetgeen betekent dat de groep nooit doel op zich is. De mens heeft individuele doelen om in de groep aan te werken en merkt door het contact met anderen dat hij niet alleen staat met zijn probleem.

De communicatieve vaardigheden en de individuele leerdoelen worden door de logopedist en psycholoog geobserveerd en geŽvalueerd. Wij hebben onze handelswijze gestandaardiseerd. Dit geldt voor het intakegesprek, de plaatsing in een groep, het observeren en evalueren van de individuele doelen.

Voor plaatsing van een nieuwkomer in een groep houden wij rekening met de volgende criteria:  

 •  talige mogelijkheden

 • spraak en apraxie

 • cognitieve vaardigheden

 •  interactievaardigheden

 • functionele communicatievaardigheden (de mate waarin de cliŽnt erin slaagt zijn boodschap over te brengen)

Doelen zijn gericht op

 • vermeerderen van natuurlijke communicatie,

 •  het bieden van andere expressiemogelijkheden zoals zang, beweging, tekenen, schilderen, koken,

 • verhogen van succesvolle participatie in authentieke situaties,

 • verbeteren van communicatief vertrouwen,

 • verbeteren van een positief zelfbeeld,

 • zorgen voor begeleiding in de leefgemeenschap van de cliŽnt,

 • voorlichting in brede zin,

Eťn of meerdere dagen per week deelnemen aan ons dagprogramma kan betekenen dat men zelfstandig kan blijven wonen, temeer omdat de eventuele partner (mantelzorger) ontlast wordt.

Vergoeding

Afhankelijk van de noodzaak kan iemand 1, 2 of 3 dagen per week deelnemen aan onze activiteiten. Na een intake- en kennismakingsgesprek gaan wij een zorgovereenkomst aan waarin de afspraken en kosten worden vastgelegd. Een dag op proef meedraaien behoort tot de mogelijkheden.

De kosten kunnen worden vergoed vanuit het PersoonsGebondenBudget (zie website www.pgb.nl ). Om hiervoor in aanmerking te komen is een zorgindicatie nodig van het CIZ. Desgewenst helpen wij met het aanvragen van deze indicatie. Wij hebben de formulieren hiervoor in huis. Afhankelijk van de indicatie wordt een bedrag voor activerende en/of  ondersteunende begeleiding toegekend.

Deelnemen op particulier initiatief is natuurlijk ook mogelijk.

Waar vindt het dagprogramma plaats

Het dagprogramma vindt plaats aan de Hoflaan 13 te Rotterdam. Met een vloeroppervlakte van 275 m2 en een hoogte van vijf meter leent de ruimte zich uitstekend voor groepsactiviteiten. De ruimte is verdeeld in een hal, een ontvangstruimte met toilet en invalidentoilet, een individuele behandelruimte en een grote activiteitenruimte. In de grote activiteitenruimte vinden de koffie-inloop ís ochtends, de lunch, de communicatiegroepen en expressieactiviteiten plaats. Tevens kunnen een aantal activiteiten in de tuin plaatsvinden. De individuele ruimte wordt gebruikt voor de intake- en evaluatiegesprekken met de logopedist en/of psycholoog en kleine groepjes.